TRL

TYÖVÄEN RETKEILYLIITTO RY

TRL tänään on Kansainvälisen Luonnonystävien (NFI) suomalainen jäsenjärjestö, maltillisen matkailun ja luonnonläheisen retkeilyn erikoisliitto, joka tarjoaa jäsenseurojensa kautta mahdollisuuden kokea yhteyden luontoon, tunnistaa ympäristöarvojen merkitys elämänlaadulle ja jokamiehen oikeuksien ylläpitäminen. TRL on perustettu v 1971.

TRL tarjoaa kohtuuhintaista majoitusta omilla majoilla luonnonkauniilla paikoilla hyvien retkeilymaastojen äärellä.

TRL organisaatiossa sen korkein päättävä elin on joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous. Liittokokous valitsee liitolle puheenjohtajan ja 11 hallituksen jäsentä. Liiton hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksella on tarpeen mukaan apueliminä 5-jäsenisiä toimikuntia: kansainvälinen -, kiinteistö-, tiedotus-, nuoriso- ja retkeilytoimikunta. Jaostoja on: pyöräily -, vesiretkeily – ja alppijaosto.

TRL toiminta tapahtuu seuroissa ja seurojen yhteistoimintana. Useilla seuroilla on ”ulkotoiminnan” ohessa retkeilyyn liittyvää opintokerho – ja kurssitoimintaa TSL tuella sekä yhteisiä eräretkiä talvella että kesällä. Vuosittain kokoonnutaan retkeilypäiville. TRL jäsenet ovat seurojen jäseniä. Kaikki ne, jotka hyväksyvät liiton säännöt ja ovat kiinnostuneita retkeilytoiminnastamme, ovat liiton jäseneksi tervetulleita. Jäsenten yhdyssiteenä on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti RETKEILIJÄ.

TRL kotisivut ovat www.tyovaenretkeilyliitto.com

TRL JUURET

Työväen Retkeilyliitto ry sai alkunsa vuonna 1967, kun perustettiin Helsingin Työväen Retkeilijät (HTR). Se otti tavoitteekseen Työväen Retkeilyliiton aikaansaamisen ja kutsui vuonna 1971 koolle liiton perustavan kokouksen. Perustavan kokouksessa toimi puheenjohtajana HTR:n pj Erkki Wiksten. Hän edusti perustajaisissa paitsi omaa seuraansa myös Hyvinkään Retkeilijöitä valtakirjalla. Erkki Sakki edusti Laajasalon Työväen Reippailijoita, Raila Salomonsson Nuuksion Tarpojia, Rainer Blomster Sipoon Samoilijoita, Martti Heiskanen Espoon Urheilijain retkeilyjaostoa ja Reijo Lintunen Espoonlahden kuntoilijoita. Perustamispäivä on 15.12.1971.
( Lähteet: Retkeilijän kurssi, Erkki Wiksten sivut 5 – 9 ja toiminnan ja talouden suuntaviivat 2013- 2016).