Naturfreunde International (NFI)

NFI tänään on 500,000 jäsenen 50 jäsenjärjestön kumppanuusorganisaatio ja on yksi suurimmista valtioista riippumattomien kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä maailmassa.

NFI on kansainvälisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti ajattelevien ihmisten järjestö. Ympäristönsuojelu ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat ne voimat Naturfreunde – liikkeen eteenpäin saattamiseen. Jäsenet ovat aktiivisia paikallisia toimijoita ja edustavat yhdistystään paikallisella sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

NFI edistää matkailu- ja vapaa-ajantoimintaa, joka on sosiaalisesti, oikeudenmukaisesti sopusoinnussa luonnon kanssa, se suojelee luontoa ja sen säilyttämistä, vaalii kulttuuriperintöjä sekä edistää ilmastonsuojelua.
( Katso lisää www.nf-int.org )

NFI juuret

NFI sai alkunsa vuonna 1895 Wienin Berggassella (Vuorikadulla) pidetyssä perustamiskokouksessa. Epämääräinen elämä työmiesten keskuudessa oli saavuttanut uhkaavat mitat ja muuan opettaja oli halukas perustamaan järjestön, joka tarjosi työmiehille, työläisperheiden isille jotakin muuta kuin epämääräistä touhuilua vapaa-ajalla. Sirppiseppä Alois Rohtauer oli suuttunut siitä, että hän, vuorilta pääkaupungin töihin muuttanut mies, ei päässyt vapaahetkinään vuorille vaeltamaan, vaikka sellaiseen oli kotonaan tottunut. Joka puolella oli kieltotauluja ja ilmoituksia, että vuoret ovat yksityisaluetta. Sirppiseppä halusi yhdistystä, joka avaisi tien vuorille. Yhdistys perustettiin, joka oli ns. vapaa-aikajärjestö, vaikkei Wienin työläisillä noina aikoina vapaa-aikaa nykyaikaisessa mielessä ollut. Sirppisepän pyrkimys toteutettiin ottamalla iskulauseeksi BERG FREI eli vuoret vapaiksi, tervehdys ja iskulause, joka on edelleen käytössä, vaikka vuoret ovatkin jo vapautuneet.

Sirppisepän kortteerimies, ylioppilas Karl Renner, joka kuoli Itävallan presidenttinä keksi yhdistyksen tunnuksen, Työväen Retkeilyliiton merkissäkin olevat tervehtivät kädet. Ne symbolisoivat ajatusta, että työmiehen, joka noina aikoina eli keisarikunnan pääkaupungissa sangen kurjissa oloissa, tuli päästä reissaamaan ” yli maitten, vuorten ja rajojen”, niin kuin herrakin. Kymmenen toimintavuoden jälkeen luonnon ystävien järjestö oli laajentunut niin, että yhdistyksiä oli syntynyt silloisen Itävalta- Unkarin rajojen ulkopuolelle, Saksan Müncheniin ja Sveitsin Lüzerniin. Näin syntyi kansainvälinen yhteys, jota alettiin kutsua Maailmanyhdistykseksi.

Vuonna 1933 fascistit pääsivät valtaan Saksassa ja vuotta myöhemmin Itävallassa. NFI yhdistykset sammuivat näissä maissa, mutta internationaali jäi eloon. Se meni maanpakoon Sveitsin Zürichiin, josta se palasi vasta vuonna 1988 synnyinsijoilleen Wieniin. Toisen maailmansodan jälkeen liittoja perustettiin uudelleen, NFI – talot saatiin takaisin, korjattiin ja otettiin käyttöön. Ensimmäisessä sodanjälkeisessä kongressissa Maailmanyhdistys otti nimen Naturfreunde International. Uusia jäsenliittoja tuli mukaan mm. Työväen Retkeilyliitto ry. (perustettu 1971) ja liittyi  NFI jäseneksi 1975. Ruotsissa ja Norjassa oli meitä ennen syntynyt omat liittonsa. TRL on Pohjoismaiden liitoista suurin.

Työväen Retkeilyliitto on tarkastellut omaa kansainvälistä toimintaansa ja todennut, että lähinaapureissa, joissa ei ole aikaisemmin ollut mahdollista retkeillä, on kiinnostavia retkeilyseutuja ja meillä ymmärrettävää kieltä puhuvia ihmisiä, joihin haluamme tutustua.
Tänä päivänä NFI on maailman vanhin ympäristöjärjestö.

( Retkeilijän kurssi, Erkki Wiksten: Mikä on Naturfreunde International? Tiivistelmä Mirja- Liisa Neuvonen)