PERSOONA PELIIN JA MUITA VINKKEJÄ RETKIOHJAUKSEEN

RETKIOHJAAJAKURSSI RIENTOLASSA  PIDETTY 16.2.

 

Erilaisten retkiryhmien ohjaustaitojen lisäämistä, ohjaajan/ järjestäjän velvollisuuksien tiedostamista sekä turvallisuuden parantamista opiskeltiin Vihdin Retkeilijät ry:n kurssilla Nummelan Rientolassa la 16.2. Kurssilaisia osallistui 32, joista pitkämatkalaisimpia oli Kangasalta ja Järvenpäästä. Kurssin kouluttaja toimi erä – ja luonto-opas Keijo West Nurmijärveltä.

Kurssilla käsiteltiin mm. ohjaajana toimimista, joka piti sisällään ryhmänlukutaidon ja ohjaamisen. Ryhmänkäsittelyssä keskusteltiin ryhmän koosta ja miten huomioida joukosta erottuvat yksilöt. Retkikohteen valinnassa ohjaajan on hyvä tuntea kohteen erikoispiirteet, josta ” jalostaa” retken teeman ja siitä annettava ennakkoinfo, vuodenajan vaikutus ohjaamiseen ja huomioida retken kesto sekä onko kysymyksessä päivä -, yö- tai viikkoretki.

Tärkeänä kokonaisuutena oli myös turvallisuus asiat: Ohjaajan/ järjestäjän velvollisuudet ja vastuut sekä turvallisuusasiakirjat huomioiden Kuluttajaturvallisuuslaki 22.7.2011/920. Kyseisen lain pykälässä seitsemän ( 7§ )sanotaan, että  palvelutarjoajan, joka tarjoaa esimerkiksi seikkailu-, elämys-, ja luontopalveluja sekä niihin rinnastavaa muuta ohjelmapalvelua, jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi tulee tehdä turvallisuussuunnitelma. Asiakirjan sisällön muoto on vapaa ja neuvoja saa Turvallisuus – ja kemikaalivirastosta (tukes).

Kuudentunnin mielenkiintoisen opin jälkeen osallistujat pitivät kurssia tarpeellisena toimiessaan ohjaajina ja retkien vetäjinä tai vain ahkerana osallistujana. Paljon tuli tietoa miten valmistella ja ohjata retkiä omalla persoonallisella tavalla huomioiden osallistujat ja heidän turvallisuutensa.

Mia Neuvonen ViRet

 

 

Comments are closed.